Rodzaje protez zębowych

Protezy zębowe to rodzaj sztucznych zębów, które umieszcza się w jamie ustnej. Aby cały aparat żujący dobrze funkcjonował, musi ona być wykonana jak najbardziej profesjonalnie, gdyż źle przygotowana może prowadzić do poważnych zmian w obrębie przyzębia oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Pośród wielu protez zębowych należy wyodrębnić dwie najważniejsze grupy: protezy stałe oraz protezy ruchome. Pierwsze z nich są na stałe umocowane na naturalnych zębach człowieka.

Zwykle wykorzystuje się do tego celu specjalne cementy. Do protez stałych zaliczają się wkłady koronowo-korzeniowe, koronowe oraz korony i mosty protetyczne.

www.dj-distribution.pl

Jeśli natomiast chodzi o drugą grupę, reprezentują ją uzupełnienia, które są umieszczane w jamie ustnej, a następnie wyjmowane przez samego pacjenta. Wśród nich można odnaleźć protezy nakładowe, szkieletowe, częściowe, a także całkowite protezy osiadające.

Standardowa proteza, czyli proteza pełna zostaje zamieszczona w jamie ustnej w chwili, gdy nie znajdują się w niej już żadne zęby. Oczywiście, można ją tam wprowadzić dopiero po wygojeniu ran, powstałych na skutek usunięcia pozostałości naturalnych tkanek.

https://zmysly.pl/krazki-erekcyjne-niewibrujace Greyhound Candle
Radoslaw
News Reporter
Interesuję się marketingiem internetowym. W wolnym czasie piszę