Co wynikło z eksperymentu Ascha?

Konformizm, czyli przejaw uległości i podporządkowywanie się opinii większości, zwykle jest związany z lękiem przed odrzuceniem przez grupę. Pragniemy być akceptowani przez jej członków.

Co ciekawe, z eksperymentu Ascha wynika, że taki stan rzeczy jest zauważalny, niezależnie od tego, czy z pozostałymi członkami grupy łączą nas jakiekolwiek więzy. W eksperymencie dotyczącym konformizmu normatywnego brały udział osoby, które nie miały okazji spotkać się nigdy wcześniej.

Prawdopodobnie nie spotkali się też nigdy później. Myśląc logicznie, można by się więc spodziewać, że zdanie grupy, w której się znajdują, nie powinno mieć dla nich najmniejszego znaczenia.

Uczestnicy eksperymentu oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tego, jakim badaniom są poddawani. Byli przekonani, że eksperyment dotyczy ich spostrzegawczości.

Można by więc założyć, że powinni udzielać odpowiedzi jak najbardziej zgodnych ze swoimi przekonaniami, szczególnie, jeśli mieć na uwadze fakt, że za udział w badaniu otrzymywali wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, można zauważyć, że ludzie w większości podporządkowują się opinii grupy, niemal niezależnie od innych czynników.

Niezbędna szata celebransa - ornat mszalny to symbol ofiary krzyżowej Chrystusa gniazdko elektryczne wifi
Radoslaw
News Reporter
Interesuję się marketingiem internetowym. W wolnym czasie piszę